Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Wiem i działam

„Wiem i Działam” to nowy program edukacyjny Polskiej  Akcji Humanitarnej z obszaru edukacji globalnej, do którego postanowiliśmy się przyłączyć.

Program wprowadza uczniów  w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, a także zachęca do wspólnego działania. W trakcie kolejno realizowanych modułów dowiemy się, co to jest pomoc humanitarna, co dzieje się na świecie, że taka pomoc jest potrzebna, na czym polega tzw. mądre pomaganie oraz  jak reagować na kryzysy humanitarne na świecie spowodowane przez konflikty zbrojne lub katastrofy naturalne.

W ramach budowania świadomości społecznej wśród kolegów i koleżanek, uczniowie i uczennice klasy 3ab, realizujący projekt, przygotują kampanię edukacyjno-informacyjną.