Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

"Aktywność społeczna - zrób to dla siebie" - 2 edycja

Projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” jest realizowany przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika.

Młodzież Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II po raz kolejny  już przyłączyła się do realizacji zadań projektowych (I edycja zakończyła się w maju 2020r.). Poprzez kolejne działania w ramach wolontariatu z zapałem będą pełnić funkcję sojuszników rynku pracy. Przygotują się również do debaty publicznej, którą przeprowadzą na wybrany przez siebie temat.

Uczestnicy projektu poznają także zasady prowadzenia bloga oraz współtworzenia ciekawych materiałów publikowanych w sieci. Autorzy zaprezentują zapewne ciekawe wywiady i przedstawią propozycje interesujących działań. Uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, poznają ich działalność oraz przedstawią swoje oczekiwania i propozycje współpracy. Element rywalizacji zespołowej zostanie wprowadzony w formie konkursu na tematy dotyczące wiedzy zdobytej w projekcie.

Zaplanowane działania są odpowiedzią na problem małego zaangażowania społecznego młodzieży i niskiego poziomu rozwoju kompetencji społecznych, które są oczekiwane przez pracodawców.