Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Młodzi w Akcji - Kreatywne Wyzwania, ścieżka: Architekci Przyszłości

            

W roku szkolnym 2020/2021 kolejny raz przystąpiliśmy do udziału w realizacji projektu Fundacji CEO w Warszawie. Wybraliśmy ścieżkę „Architekci  Przyszłości”, której celem jest pokazanie twórczego przekształcania przestrzeni publicznej w wymiarze lokalnym, wskazanie kierunku upodmiotowienia młodych ludzi w dyskusji o palących problemach urbanistycznych i klimatycznych.                         

          Nasza  grupa projektowa liczy 10 osób, są to uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Budryka 2 oraz uczestnicy zajęć w Klubie Młodzieżowym prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Siemianowicach Śląskich  (partner merytoryczny i udzielający  wsparcia finansowego projektu). Przystąpiliśmy do działania mającego na celu rozpoznanie okolicy już w początkach października, określiliśmy  potrzeby zmian w mieście. Przeprowadziliśmy także wśród uczniów (nim rozpoczęło się w szkole nauczanie hybrydowe, a potem zdalne) ankietę na temat zmian, jakie  powinny nastąpić w naszym mieście, aby było jeszcze piękniejsze i bardziej służyło mieszkańcom. Niestety, nie zdążyliśmy podsumować naszych działań face to face. Podsumowania etapu gromadzenia informacji dokonaliśmy już zdalnie. 

Pracowaliśmy  zdalnie, wymienialiśmy się informacjami  drogą mailową w oczekiwaniu na lepsze czasy… Sytuacja w kraju nie zmieniała się, więc spotykaliśmy się w reżimie sanitarnym po 5 osób -od czasu do czasu. Z opracowania ankiet i badawczego spaceru wyniknęły następujące wnioski. W zakresie bezpieczeństwa, zdaniem ankietowanych, nasze miasto jest bezpieczne, jedyne zagrożenia to niesystematycznie sprzątane ulice i chodniki (psie nieczystości, zalegające śmieci, brud na ulicach itp.), w niektórych miejscach zbyt wysokie chodniki utrudniające przejście dla ludzi. Zdaniem ankietowanych mankamentem jest słabszy dostęp do instytucji kultury, sportu oraz edukacji w niektórych dzielnicach miasta, braki w dostępie do zajęć pozaszkolnych nieopłatnych: zbyt uboga oferta. Mankamentem jest też obsługa cudzoziemców w urzędzie oraz dostęp do informacji o mieście. Pozytywne zmiany jednak następują systematycznie .

Siemianowice Śląskie w latach minionych było najpierw „miastem węgla i stali”, potem miastem „sportu i rekreacji", a obecnie Siemianowice Śl.: jest „miastem na weekend i na całe życie”. Oprócz działań zmierzających do poprawy infrastruktury miejskiej bardzo mocno rozwija się budownictwo mieszkalne, domy i osiedla powstają we wszystkich dzielnicach  miasta, a jest ich pięć.  Wygląd miasta zmienia się na korzyść, dużo się też remontuje starszych zasobów, w tym zabytków miasta: Pałac Donnersmarcków, Zameczek Rheinbabenów, Willę Fitznerów,  pływalnię miejską z 1905 roku, parki miejskie ze starym drzewostanem. Wszystkie te zmiany służą mieszkańcom i cieszą oczy odwiedzających.  W związku z powyższym niezwykle trudno było nam wskazać miejsca do zmiany. W trakcie realizacji innych projektów natrafiliśmy na historię rodziny Fitznerów, dobrodziejów miasta i ich mieszkańców. Dotarliśmy też na miejsce pochówku rodziny na Cmentarzu  Protestanckim. Niestety, rodzinne groby rodziny są mocno zaniedbane. Chcemy więc zwrócić się do konserwatora zabytków w mieście, aby zainteresować włodarzy naszego miasta stanem nagrobków oraz odnową grobowców rodziny Fitznerów. „Ocalić od zapomnienia” to zadanie dla naszej grupy .

 

Sporządzili : Dawid G. i Szymon M.

Koordynator projektu : Barbara Nowara