Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Uzależnienia

 

UZALEŻNIENIE JEST CHOROBĄ

 

Uzależnienie odbywa się na trzech poziomach:

Uzależnienie psychiczne Uzależnienie społeczne Uzależnienie fizyczne
Przyjmowanie środków psychogennych- alkohol, papierosy, narkotyki, etc. Pojawia się stan psychiczny „pragnienie- chcę więcej”. Cechuje się on silnym pragnieniem zdobycia tego środka, by poprawić stan psychiczny. Uzależnienie tego typu nie wywołuje objawów abstynencyjnych ale pojawia się lęk, niepokój, bezsilność. Człowiek odczuwa przynależność do określonej grupy ludzi (pijących, biorących, uzależnionych, spotykających się w barze, pubie, etc.). Uzależniony uznaje swoje uzależnienie za coś pozytywnego, ze względu na wpływ grupy, tą przynależność, nie może przestać.

Przyjmowanie środków psychoaktywnych przez dłuższy czas, powoduje, że ten środek jest włączony do cyklu przemian tkankowych, więc organizm uruchamia patologiczne mechanizmy przystosowawcze. Pojawia się nadmierna tolerancja na substancje. Powoduje nieodwracalne zmiany w narządach i układzie nerwowym.

Wiek ma znaczenie.

TOLERANCJA- zażywanie coraz większych ilości substancji (alkohol, narkotyki, dopalacze) by uzyskać te same efekty.

 

SPOSOBY TOLEROWANIA

tolerancja metaboliczna tolerancja funkcjonalna

w wątrobie pojawia się więcej enzymów poprzez rozkład alkoholu (szybkie wydalanie)

działa na układ nerwowy, następuje uszkodzenie przewodzenia synaptycznego, oddziaływania na mózg, uczucia przyjemności

 

PRZYCZYNY UZALEŻNIENIA

biologiczne psychologiczne

- wiek ma duże znaczenie:

przed 20 r. ż. uzależnienie występuje w kilka miesięcy

po 25 r. ż. uzależnienie powstaje na przestrzeni 1 roku.

- na zachowanie działają układy :

nagrody – kary, poznawczy, pobudzenia. Odpowiadają one za funkcjonowanie mózgu. Następuje pobudzenie na osiągnięcie celu. Jeśli zażywana substancja jest przyjemna to pobudza zachowanie dążące do spożycia.

-ludzie różnią się stopniem wrażliwości układu nerwowego. Osoby bardziej wrażliwe są bardziej narażone. NIE DZIEDZICZYMY UZALEŻNIENIA ale WRAŻLIWOŚĆ NA SUBSTANCJE.

- to co może świadczyć o uzależnieniu biologicznym:

głód narkotyczny, głód alkoholowy- pojawiający się, gdy osoba uzależniona odstawi substancję uzależniającą.

- co ma wpływ:

grupa zawodowa, rówieśnicza, rodzina (nieobecność rodziców, rozbicie rodziny, brak więzi, negatywne wzorce zachowania).

- niezaspokojone potrzeby- alkohol, narkotyki są zastępstwem – przede wszystkim potrzeba bezpieczeństwa i przynależności.

- uczucie frustracji, brak sensu życia, brak celu w przyszłości. Substancja zaspokaja potrzebę celu i sensu.

- zażywanie substancji służy unikaniu przykrych bodźców, utrwalanie i zażywanie nawykowe.

- osoby często przeżywające często lęk lub jego wysoki poziom, labilność (niestabilność) emocjonalną, impulsywność, zapotrzebowanie na stymulację częściej sięgają po środki psychoaktywne.

Chcesz wiedzieć więcej - kliknij tutaj