Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Godzinowy rozkład lekcji

GODZINOWY ROZKŁAD LEKCJI

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

GODZINY LEKCYJNE PRZERWY
1.      7.10  -  7.55 1.      7.05  -  7.10
2.      8.00  - 8.45 2.      7.55  -  8.00
3.      8.50  - 9.35 3.      8.45  -  8.50
4.      9.40  - 10.25 4.      9.35  -  9.40
5.      10.30  - 11.15 5.     10.25  - 10.30
6.      11.20  - 12.05 6.      11.15  - 11.20
7.      12.10  - 12.55 7.      12.05  -  12.10
8.      13.00  - 13.45 8.      12.55  - 13.00
9.      13.50  - 14.35 9.      13.45  - 13.50
10.    14.40  -  15.25 10.    14.35  - 14.40
11.    15.30  - 16.15 11.    15.25  - 15.30
  12.    16.15 - 16.20