Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Zdalna Szkoła +

Gmina Siemianowice Śląskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przystąpiła do projektu grantowego Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość – wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Samorząd Gminy Siemianowice Śląskie zakupił laptopy, które w zostały przekazane do siemianowickich szkół i będą wykorzystane do pracy z uczniami.

Wartość projektu – 124.999,79zł

Dofinansowanie z funduszy UE – 124.999,79zł

Artykuły