Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Młodzi w Akcji - Kreatywne Wyzwania

Relacja z działań w ramach projektu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi w Akcji –KREATYWNE WYZWANIA - Kampania zaufania, czyli jak pomagać słowem i obrazem” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich.

 

Działania w ramach projektu: „Podaj dalej…” rozpoczęliśmy w początkach listopada od zebrania grupy projektowej i korzystając z techniki „burza mózgów” popracowaliśmy nad wyborem ścieżki tematycznej, nad ostatecznym wyborem tytułu oraz harmonogramem działań. Grupa projektowa liczyła 10 osób w wieku od 15 do 18 lat z ZSOIZ, do badań nad projektem włączyła się także grupa 5 osób ze szkoły podstawowej uczestniczących w działaniach świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez TPD ZM w Siemianowicach Śl. – organizacji partnerskiej w realizacji projektu. Określiliśmy cele wspólnego działania, podzieliliśmy zadania do wykonania, określiliśmy harmonogram prac i terminy realizacji, tak aby móc zrealizować projekt z uwzględnieniem czasu ferii zimowych w naszym województwie -to jest od 13 stycznia 2020 do 26 stycznia 2020 roku. W czasie warsztatów obywatelskich, które odbyliśmy w czasie 3- dniowego wyjazdu do Wisły w dniach od 9 do 11 grudnia 2019 roku, zapoznaliśmy się z filmem „Słucham” i dokonaliśmy analizy filmu oraz jego wykorzystania w realizacji projektu. Następnie przygotowaliśmy ankietę oraz pytania sondażowe dla społeczności szkolnej i mieszkańców Osiedla Budryka, na którym jest usytuowana nasza szkoła. Po powrocie do szkoły po świętach 7 stycznia 2020 przeprowadziliśmy wśród społeczności szkolnej ankietę na temat znajomości numeru interwencyjnego – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, natomiast wśród mieszkańców osiedla sondaż uliczny. W ankiecie pytaliśmy miedzy innymi o znajomość działania telefonu zaufania, zakres ich działań, numeru interwencyjnego, aktualnych problemów młodzieży oraz o to czy kiedykolwiek korzystano z numeru interwencyjnego. Ankietę przeprowadzono wśród 100 uczniów, zaś sondaż uliczny wśród 40 osób. Uczniowie w 86 % słyszeli o działaniach telefonu zaufania oraz znali numer interwencyjny, tylko 3 osoby korzystały kiedykolwiek z pomocy telefonu zaufania. Aktualnymi problemami wskazanymi przez młodzież naszej szkoły to brak możliwości rozmowy ze specjalistą, np. psychologiem, terapeutą, psychiatrą , gdy zachodzi pilna potrzeba oraz problemy z akceptacją w nowym środowisku. Większość młodych ludzi stara się rozmawiać o swoich problemach z dorosłymi, do których mają zaufanie, także z rodzicami, jednak nie zawsze przynosi to efekt i powoduje rozwiązanie problemu. Z kolei osoby dorosłe -poddane sondzie ulicznej – nie słyszały o działaniach telefonu zaufania, co jest wynikiem dosyć zaskakującym.

Przygotowano w ramach kampanii społecznej ulotki informacyjne dla rodziców, osób odwiedzających naszą szkołę, mieszkańców Osiedla Budryka, zaś w szkole przeprowadzono konkurs na logo kampanii: „Podaj dalej…”, plakat informacyjny, wybrane prace zostały zaprezentowane na gazetce informacyjnej na temat telefonu zaufania. Ulotki o telefonie zaufania umieszczono również w wielu miejscach na terenie szkoły i Osiedla .

 

Relację przygotowały: Martyna Rados, Daria Hutsz,  Patrycja Rożek.

Opiekun: Barbara Nowara.