Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Elektryk

INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie elektryk wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol

kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

EE.05.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie elektryk jest realizowane w klasach pierwszych 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.