Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Blacharz

INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z blachy;

2) wykonywania pokryć z blachy;

3) wykonywania naprawy i konserwacji wyrobów oraz pokryć z blachy.

 

2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie blacharz wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol kwalifikacji z podstawy

programowej

Nazwa kwalifikacji

MG.25

Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

 3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie blacharz jest realizowane w klasach I 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy.