Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Elektromechanik

INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego.

 

2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie elektromechanik wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol

kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

EE.04

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

 3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie elektromechanik jest realizowane w klasach pierwszych 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.