Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Fryzjer

 

INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

3) wykonywania strzyżenia włosów;

4) wykonywania stylizacji fryzur.

 

2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie fryzjer wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

AU.21

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie fryzjer jest realizowane w klasach pierwszych 3-letniej branżowej szkoły pierwszego stopnia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu kwalifikacji AU.26 Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx