Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Szkolny zestaw programów nauczania - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

 

Cykl edukacyjny:  2 lata (4 semestry)

Klasa 7 (semestr I i II) –r.szk.2017/2018

Klasa 8 ( semestr III i IV) – r.szk.2018/2019

 

NR

Przedmiot

Nazwa programu, autor

 

SP -01

Język polski

„Między nami. Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej” - Joanna Piasta-Siechowicz, Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek, Ewa Prylińska

SP- 02

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego dla klasy 7 i 8  II etapu edukacyjnego zgodny z nową podstawą programową z dnia 14.02.2017” autorzy : Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber 

 

SP - 03

Historia

"Historia. Program nauczania (klasy 4 - 8) – Elżbieta Maćkowiak

SP -04

Wiedza o społeczeństwie

 Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej "Dziś i jutro"-  Barbara Furman

 

SP -05

Geografia

„Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa” – Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

 

SP-06

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Puls życia.
Autor: Anna Zdziennicka

SP-07

Chemia

„Program nauczania. Świat chemii. Klasy 7-8” – Anna Warchoł

 

SP-08

Fizyka

„Program nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką”          - Grażyna Francuz-OrnatTeresa Kulawik

 

SP-09

Matematyka

 „Matematyka wokół nas. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej” –

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, Anna Drążek

 

SP-10

Informatyka

„Program nauczania informatyki w szkole podstawowej w klasach 4-8”

- W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

 Zaopiniowany pozytywnie Uchwałą RP XXIX/2016/2017 z 23 sierpnia 2017r.