Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Szkolny zestaw programów nauczania -ZSZ nr 2

Szkolny zestaw programów nauczania

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Rok szkolny 2017/2018

(klasy 2bm, 3em, 3sm)

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Przedmiot

Nazwa programu, autor

ZM-01

Język polski

„Zrozumieć świat” Program nauczania języka polskiego w Zasadniczej Szkole Zawodowej” Jadwiga Pakulska

ZM-02

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego (zakres podstawowy na podbudowie III etapu edukacyjnego Milada Krajewska

ZM-03

Historia

Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. Marek Jakel

ZM-04

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej „W centrum uwagi” Mariusz Menz

ZM-05

Podstawy Przedsiębiorczości

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Ciekawi Świata. Podstawy przedsiębiorczości.

Piotr Krzyszczyk

ZM-06

Geografia

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Ciekawi Świata. Zakres podstawowy. Agata Łazarz, Zbigniew Zaniewicz

ZM-07

Biologia

Program nauczania biologii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Biologia na czasie. Marek Kaczmarzyk

ZM-08

Chemia

Program nauczania „Chemia po prostu” Gulińska.

ZM-09

Fizyka

Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Marcin Braun, Weronika Śliwa

ZM - 10

Matematyka

Program nauczania matematyki do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Maciej Bryński, Karol Szymański

ZM -11

Informatyka

Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. A. Gawełek

ZM - 12

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla IV etapu „Wiedza, sprawność, zdrowie” Tomasz Jazienicki

ZM -13

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Ciekawi świata Barbara Boniek, Barbara Wojas.

ZM -14

Sprzedawca:

Towar jako przedmiot handlu

Organizacja i techniki sprzedaży

Obsługa klienta

Przedsiębiorca w handlu

Sprzedaż towarów

Zajęcia praktyczne – prowadzenie sprzedaży

 

Program nauczania dla zawodu sprzedawca 522301powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej M.Michalak, M. Sienna

ZM-16

Język angielski w działalności handlowej

Program języka angielskiego zawodowego dla sprzedawcy oraz technika handlowca Opracował Sebastian Chadaj

ZM-15

Elektryk:

Elektrotechnika i Elektronika

Maszyny i urządzenia elektryczne

Instalacje elektryczne

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Badanie maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Program nauczania dla zawodu elektryk 741103. Opracowanie własne Grzegorz Palej.

ZM - 17

Język angielski w branży elektrycznej

Program języka angielskiego zawodowego dla elektryka Opracowanie Sebastian Chadaj

 

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx