Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Młody Patriota – wczoraj i dziś. Odkrywamy historię.

PROJEKT „Młody Patriota – wczoraj i dziś .Odkrywamy historię ” .

 

Termin realizacji –styczeń  2017 – październik 2017

Cele główne

  • Zdefiniowanie słowa „Patriotyzm” i ukazanie postawy patriotycznej, zarówno historycznej  jak i współczesnejUkazanie życia i działalności polskich bohaterów jako wzorców do naśladowania (obchody w roku 2017): św. Brat A. Chmielowski, Józef Conrad Korzeniowski, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski .
  • Pokazanie miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami dla Polski i związanymi z wybitnymi Polakami .
  • Popularyzacja wiedzy na temat działalności Tadeusza Kościuszki u schyłku Rzeczypospolitej, w okresie rozbiorów i czasu porozbiorowego.
  • zwiększenie świadomości na temat działań Józefa Piłsudskiego, jego wpływu na kształt współczesnej Polski.
  • popularyzacja wiedzy na temat Józefa Piłsudskiego, podniesienie świadomości znaczenia Marszałka w rozwoju cywilizacyjnym tj. politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i naukowym państwa polskiego.
  • Poszukiwanie miejsc związanych z wybitnymi Polakami.
  • Nabycie umiejętności dokumentowania pracy fotografią, filmem, prezentacją. Przygotowanie do wystąpień publicznych .

            Cele szczegółowe

            •   poznanie sylwetek wybitnych Polaków

            •   wpojenie dumy narodowej

            •   szanowanie miejsc pamięci i cmentarzy

            •   promowanie autorytetu Wielkich Polaków

            •   uczenie postawy solidarności i troski o wspólne dobro Polaków - Ojczyznę

            •   promowanie postawy lojalności, wierności, poświęcenia i służby Polsce w kontrze do postawy kosmopolitycznej

 

Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

 

 

Planowane działania w   2017 r.

Przedsięwzięcie

Termin

 

Ilość uczestników działań

Opis działania

Udział w konkursie plastycznym  związanym  z Józefem Piłsudskim.

 

 

 

Akcja Zima w Mieście

 

 

 

 

Muzeum Powstań Śląskich

 

 

 

 

 

 Styczeń

 

 

 

 

 

Styczeń

 

 

 

 

Styczeń- luty

 

Do 20 os.

 

 

 

 

 

Do 20 osób

 

 

 

 

Do 20 os.

 Zapoznanie uczestników z konkursem i udział w konkursie .

 

 

 

 

 Wyjście do Parku Wodnego , koszty przejazdu , kulig w Parku Śląskim , wyjście do planetarium , wyjście do Laserhousu

 

 

 

Muzeum Powstań Śląskich    w Świętochłowicach. Sytuacja społeczno – polityczna na Górnym Śląsku przed wybuchem Powstań Śląskich

11 listopada 1918 roku w lasku Compiegne pod Paryżem podpisano zawieszenie broni pomiędzy przedstawicielami wojsk alianckich i niemieckiego Sztabu Generalnego. Trwająca cztery lata Wielka Wojna przyniosła ogromne zmiany gospodarcze, polityczne oraz społeczne w całej Europie, w tym także w Niemczech. Cesarz abdykował, państwo stało się republiką, przez którą przetaczała się fala strajków i wystąpień rewolucyjnych, borykało się także z problemem zmiany granic. Mieszkańcy Wielkopolski domagali się przyłączenia tych ziem do odrodzonej Rzeczpospolitej, która je utraciła w trakcie zaborów. Szokiem dla niemieckiej opinii publicznej było wystąpienie w Reichstagu posła Wojciecha Korfantego, który domagał się zwrotu Polsce ziem pozaborowych oraz całej rejencji opolskiej. Aby uspokoić niepokoje na terenie Górnego Śląska, sprowadzono dywizję piechoty, przekształconą następnie w brygadę Reichswehry (Grenzschutz). Pełniła ona dozór nad dawną granicą trzech zaborów. Wisła, Olza oraz Brynica były od tej pory granicą polsko-niemiecką. I, II, III Powstania Śląskie , wpływ na  Polskę.   Józef Piłsudski przekazał Prezydium Rady Ministrów milion marek na cele plebiscytowe na Górnym Śląsku. Tego samego dnia Aleksandra Szczerbińska kupiła w Sulejówku dwie przylegające do siebie działki: Otradno i Milusin. Na pierwszej z nich znajdował się dom letniskowy, na drugiej – w 1922 r. rozpoczęła się budowa willi sfinansowana ze zbiórki zorganizowanej przez żołnierzy.   http://www.muzeumpilsudski.pl/jozef-pilsudski/kalendarium-zycia-jozefa-pilsudskiego                                                    

 Katowice w okresie Polski Józefa Piłsudskiego

 Luty

 

 

 20

Zwiedzanie Sejmu Śląskiego, dzielnicy administracyjnej Katowic.  Dzieje pomnika Józefa Piłsudskiego w Katowicach

Katowice w dobie Józefa Piłsudskiego

marzec

 20

 

Szlak moderny w Katowicach.  Wpływ na rozwój miasta.

Finał konkursu  na plakat związany z Józefem Piłsudskim

marzec

20

Wystawa prac konkursowych –prezentacja przygotowanych prac , spotkanie związane z realizacją projektu .

Wycieczka do Cieszyna

 październik

 

20

Wiele wydarzeń miało miejsce wcześniej niż 11 listopada, inne - później. Data 11 listopada jest więc symboliczna. Historyk Mariusz Makowski wytyczył w mieście "Szlak Wyzwolenia 1918". Trasa prowadzi po miejscach związanych z Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego oraz Legionem Śląskim. 

Wycieczka do Krakowa

 

 

 

 

Organizacja Akcji Lato w Mieście

 

  Wycieczka do Częstochowy i Szczekocin –śladami wybitnych Polaków

 

 

Spotkanie pokoleń 

Maj

 

 

 

 

 Lipiec –sierpień

 

 

 Październik

 

 

 

 

Październik

20

 

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

40

 

 

Szlakiem miejsc związanych z Wybitnymi Polakami ;św. Bratem A. Chmielowski, T. Kościuszko ,J. Conradem- Korzeniowskim ,  Józefem Piłsudskim. Rynek Krakowski , Muzeum Narodowe ,  Wawel, Kopiec Niepodległości .

 

 Wyjścia na basen , do Parku Śląskiego – ZOO i Skansen, wycieczka do Będzina , wyjście do kina , na kręgle.

 

 

Śladami T. Kościuszki i J. Piłsudskiego , św. Jan Paweł II –związki z regionem .

 

 

 

Podsumowanie projektu  -prezentacja dokonań , wystawa zdjęć i prac plastycznych .

 

Rezultaty: Wzrost wiedzy historycznej, umiejętność wskazania cech człowieka -patrioty w odniesieniu do współczesności , umiejętność powiązania własnych wydarzeń, wydarzeń w regionie i w Polsce , rodziny z wydarzeniami państwowymi. Wystawa plakatów, prezentacja osiągnięć pracy uczestników zajęć .