Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Młodzi w Akcji – Taśmy przyszłości

Relacja z działań w ramach projektu CEO „Młodzi w Akcji” – Taśmy przyszłości - w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich .
W ramach realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi w Akcji” podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do zrealizowania ścieżki tematycznej: „Taśmy przyszłości”. Grupa projektowa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich, licząca 10 osób, zdecydowała się opisać i odkryć „na nowo” miejsce znajdujące się w dzielnicy miasta Siemianowic Śląskich – Michałkowicach - Zameczek i sąsiadujący z nim Park Górnik.
Najpierw określiliśmy cele wspólnego działania, podzieliliśmy zadania do wykonania, określiliśmy harmonogram prac i terminy realizacji. W czasie warsztatów, które odbyliśmy w czasie 3 - dniowego wyjazdu do Wisły, przygotowaliśmy pytania sondażowe dla mieszkańców. W najbliższym czasie zapytamy ich: czy wiedzą kto był właścicielem pałacu, skąd wzięła się funkcjonująca na co dzień nazwa Zameczek, czy pamiętają, jak wyglądał pałac i park w latach 1970 – 1990, jakie funkcje pełnił w tamtych latach, a jakie pełni obecnie?. Zapytamy też o lokalną historię związaną z pałacem (może taka istnieje i czeka na rozpowszechnienie?).
Na wstępie zapoznaliśmy się z historią pałacu zawartą w monografii Małgorzaty Derus (miejski konserwator zabytków): „Historia i zabytki architektury Michałkowic”. Odkryliśmy, „że Michałkowice –od połowy XVI wieku posiadłość Mieroszewskich, w 2 połowie XVIII w. stały się własnością rodziny von Rheinbaben. Siedziba rodziny została zbudowana w pobliżu kościoła, w otoczeniu parku, przy drodze prowadzącej do sąsiadującego z Michałkowicami Bytkowa (obecnie także dzielnica Siemianowic Śl.). Na końcu parku znajdowały się zabudowania gospodarcze – stajnia, szklarnia, kotłownia, chlewy, stodoła oraz dom mieszkalny dla leśniczego i ogrodnika zamkowego. Nad wejściem głównym, w trójkątnym zwieńczeniu pseudoryzalitu umieszczona jest data: „1870”. Poniżej dwie niewielkie tarcze herbowe z herbem Rheinbabenów. W 1906 r. architekt Louis Dame zaprojektował rozbudowę pałacu w stylu romantycznego neogotyku. Wtedy to powstał ogród zimowy, do którego wchodziło się przez oranżerię, za nią i salą balową znajdował się okazały taras ze schodami do parku. Pałac otoczony był parkiem, a ten murem z bramami wjazdowymi.” ... Tyle historia pałacu zawarta w monografii z 2007 roku.
W planach grupa projektowa ma spotkanie z panią konserwator zabytków miasta Siemianowice Śl. i rozmowę o pałacu i jej właścicielach oraz wywiad z młodym siemianowickim historykiem, który napisał pracę magisterską na temat rodziny Rheinbabenów i pałacu. Odwiedzimy też Miejską Bibliotekę Publiczną i poszukamy materiałów na temat historii Zameczku. Może uda się nam także znaleźć zdjęcia obiektu z poprzedniego wieku i zrobić wystawę zdjęć, pamiątek czasów minionych .
Znamienne jest to, że obecnie w Zameczku i przypałacowym parku odbywają się prace remontowe, które zapewne przywrócą świetność temu historycznemu miejscu, wydaje się, że ważnemu dla mieszkańców naszej dzielnicy .

Relację przygotowała: Barbara Nowara

Artykuły