Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Bieg Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”

Bieg Papieskiego pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”

podczas Festiwalu Kultury „Antynuda”

(organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śl.)

 

Cel imprezy: 

  • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako formy aktywności fizycznej.
  • Uczczenie św. Jana Pawła II (patrona szkoły), podtrzymywanie pamięci o wielkim Polaku wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie faktów z życia Jana Pawła II oraz Jego nauczania.
  • Kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa, które prowadzi do budowania wspólnoty.

 

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie.

Czas: 4 listopada 2017r. godz.  13:00

Trasa : Bieg w Parku Miejskim oznakowanymi trasami (ok 1 km)

Harmonogram imprezy:

  1. 13:00 (Rynek Miejski  w Siemianowicach Śląskich)– otwarcie Biegu Papieskiego (Prezes TPD, Dyrektor Szkoły)
  2. 13:00 – 13:15 Rejestracja uczestników (max 30 os., wiek:  osoby powyżej 10 roku życia)
  3. 13:15 Start uczestników
  4. 14: 30 – zakończenie Biegu
  5. 15:30 – podsumowanie Biegu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, poczęstunek dla  uczestników, ogłoszenie wyników.

 

Opis imprezy:

Uczestnicy wyruszają z mety trasą oznakowaną chorągiewkami żółto – białymi. Trasa biegnie wzdłuż alejek w Parku Miejskim w Siemianowicach Śląskich. Dystans: 1 km. Na trasie w punktach oznakowanych cytatami Jana Pawła II uczestnicy odbierają koperty z zadaniami, wypełniają i oddają organizatorom w danym punkcie.  Punktów jest 5.  Na mecie zliczany jest czas biegu uczestników i oceniany wg przyjętej skali. Do punktów za czas doliczane są punkty za wykonane zadania.

Nagrody rzeczowe dla  uczestników, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca.

Wszyscy uczestnicy otrzymują słodkie upominki.