Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Zaangażowani w Europie

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. św. Jana Pawła II uczestniczyli w dniach 23-29 października w międzynarodowym spotkaniu młodzieży we Francji. Organizatorami wymiany w  Dunkierce, w której wzięło udział 36 młodych ludzi, były trzy organizacje: Cefir (Francja), Instytut Regionalny w Katowicach (Polska) oraz Internationaler Bund (Niemcy).

W ramach projektu młodzież miała możliwość poznania krajów europejskich oraz podniesienia swoich kompetencji poznawczych, a wszystko to za sprawą animacji kulturowych oraz gier i zabaw o charakterze plastycznym i sportowym. Uczniowie ZSZ nr 2, wspólnie z nowymi przyjaciółmi z Francji i Niemiec, zwiedzili Dunkierkę i Hazebrouk, gdzie spotkali się przedstawicielami władz miejskich. Praca wolontariacka w grupach, wystąpienia przed publicznością oraz spotkania z przedstawicielami organizacji i wolontariuszami wzmocniły w młodych ludziach poczucie własnej wartości oraz pewności siebie.

Największą przyjemność sprawiła młodzieży możliwość wykorzystania w praktyce swoich umiejętności językowych. Stała konieczność komunikowania się w językach obcych oraz udział w różnych animacjach językowych, pozytywnie wpłynęły na wzbogacenie słownictwa i umiejętność posługiwania się językami obcymi.

Uczniowie oraz opiekunowie nawiązali nowe znajomości, które w przyszłości zaowocują wspólnymi inicjatywami i nowymi partnerstwami.