Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Szkoła branżowa I stopnia  w ZSOIZ

Nowa reforma edukacji wprowadza zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego. Od 1 września 2017r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią szkołę branżową I stopnia. Zgodnie z tymi zasadami Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych stanie się Szkołą Branżową I stopnia nr 2. W szkole branżowej I stopnia kształcenie zawodowe będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji zawodowej, a po zdaniu egzaminu zostanie poświadczone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent szkoły branżowej I stopnia otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Nauka zawodu i podjęcie pracy - to alternatywa dla wszystkich przyszłych absolwentów Gimnazjów, dla których droga kariery zawodowej niekoniecznie wiedzie przez liceum ogólnokształcące. Przez kolejne lata skutecznie zniechęcano młodzież do nauki zawodu, przekonując, że szkoła zawodowa jest „szkołą gorszego wyboru”. Niestety, w odbiorze społecznym, wciąż pokutuje taka opinia, co nie jest prawdą. Dziś sami pracodawcy życzyliby sobie, aby więcej osób kończyło szkoły zawodowe. Dobry zawód to pewna przyszłość i możliwość podjęcia pracy na lokalnym lub europejskim rynku pracy.

Nauka w szkole branżowej I stopnia nr 2 w ZSOiZ odbywać się będzie w zawodach ustalonych dla przekształconej ZSZ nr 2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka, który stanie przed trudnym wyborem dalszej edukacji oraz potrzebom lokalnych pracodawców Szkoła branżowa I w ZSOiZ przygotowała następującą ofertę edukacyjną. W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy naukę:

  • W klasach profilowanych w zawodach:

- elektryk,

- sprzedawca,

- fryzjer,

- elektromechanik,

- krawiec,

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

  • W klasach wielozawodowych :

-dekarz

-mechanik pojazdów samochodowych

-blacharz

-lakiernik

-ślusarz

-stolarz

-betoniarz-zbrojarz

- mechanik - monter maszyn i urządzeń.

 

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach zawodowych, zajęcia praktyczne w szkole lub u pracodawcy na podstawie umowy o pracę: młodociany pracownik – pracodawca lub umowy szkoły z pracodawcą, podczas których uczniowie nabywają kompetencje zawodowe w wybranym zawodzie.

Szkoła branżowa I w ZSOiZ przygotowała ofertę edukacyjną zgodną z tzw. „Barometrem zawodów 2017”. W opublikowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach raporcie wskazano zawody, w jakich w najbliższych latach prognozowane jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników.

Na liście zawodów deficytowych w województwie śląskim znalazły się właśnie te, których naukę proponuje nasza Szkoła branżowa I stopnia, m.in. elektromechanicy, elektrycy, dekarze, fryzjerzy, krawcy, sprzedawcy i kasjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych. To ich w przyszłości będzie poszukiwał lokalny rynek pracy. Przeprowadzone badania wskazują na bardzo duże zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych, a pracodawcy czekają na dobrych fachowców. 

Szkoła branżowa I stopnia pozwoli poznać zalety i wady pierwszej pracy zawodowej wykonywanej w ramach zajęć praktycznych. To możliwość przebywania w „naturalnym” zawodowym środowisku i poznanie „od kuchni” tajników swojego przyszłego zawodu. Nauka zawodu odbywa się zawsze pod okiem doświadczonych fachowców i mistrzów w danym zawodzie w znanych zakładach pracy, m.in. Milimex, Plasma System, Tesco, Społem. Firmy oferujące miejsca kształcenia praktycznego, o których mowa, chcą wykształcić swoich przyszłych pracowników, czyli dają im możliwość zatrudnienia. 

Ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie przekreśla szansy na bycie w przyszłości studentem.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w 2-letniej szkole branżowej II i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymać świadectwo dojrzałości, by następnie podjąć wyższe studia zawodowe.

Natomiast ci absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia będą mogli podjąć pracę i/lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Więcej szczegółów w sekretariacie szkoły (tel. 228 28 33) i na stronie www.zsoiz.szkolnastrona.pl