Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji - Program Unijny

Projekt "Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji" został napisany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  

 

Realizacja projektu obejmuje: przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz trzytygodniowy staż w Niemczech dla 12 uczniów Branżowej Szkoły I-go stopnia nr 2, kształcących się w zawodzie sprzedawca.  

Uczniowie biorą udział w projekcie całkowicie bezpłatnie a całość jest finansowana z funduszy UE.

 

Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe rozpocznie się po 1 października 2017 i będzie trwało do momentu wyjazdu na staż, czyli do 4 marca 2018 r.  

 

Staż będzie trwał od 4.03.2018 r. do 24.03.2018 r.  

Celem projektu jest:

- podniesienie umiejętności zawodowych uczniów,

- przełamanie bariery językowej,

- zwiększenie samooceny uczestników oraz ich szans na rynku pracy,

- zdobycie certyfikatu Europass - Mobilność,

- doskonalenie umiejętności zawodowych według nowoczesnych europejskich standardów.

Artykuły