Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kl. 3

Szkolny Wykaz Podręczników

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

 

Rok Szkolny 2018/2019

 

 

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Język polski

Zrozumieć świat. Klasa 3

Nowa Era

E. Nowosielska,

U. Szydłowska

584/3/2014

Język angielski

Matura. Poziom Podstawowy. Repetytorium z testami

Macmillan Polska Sp. z o.o.

Marta Rosińska,

Lynda Edwards

560/2012

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX

Nowa Era

S. Roszak,

J. Kłaczkow

525/2012

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Zakres podstawowy

Nowa Era

Arkadiusz Janicki

505/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgim.. Zakres podstawowy

OPERON

Piotr Krzyszczyk

465/2012

Geografia

Ciekawi świata. Geografia. Podręcznik. Zakres podstawowy w jednym tomie na cykl kształcenia

OPERON

Zbigniew Zaniewicz

455/2012

Biologia

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń,

S. Czachorowski

450/2012

Chemia

Chemia po prostu

WSiP

H. Gulińska, K. Kuśmierczyk

523/2012/2015

Fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

M. Braun,

W. Śliwa

447/2012/2015

Matematyka

Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych. Podręcznik 2

WSiP

L. Wojciechowska,

M. Bryński,

K. Szymański

580/2/2013

Informatyka

Informatyka. Podręcznik - zakres podstawowy

OPERON

A. Gawełek

452/2012

Edukacja

dla bezpieczeństwa

Ciekawi świata

OPERON

B. Boniek,

A. Kruczyński,

Ł. Wrycz-Rekowski

409/2012

Religia

Mocni miłością kl. 3

Św. Stanisława

T.Panuś

R.Chrzanowska

12-KR-6/15

 

SPRZEDAWCA

Organizacja i techniki sprzedaży

Organizacja i techniki sprzedaży. Prowadzenie sprzedaży. Tom II

WSiP

Halina Zielińska

2013

Obsługa klienta

Obsługa klientów. Prowadzenie sprzedaży. Tom III

WSiP

Halina Zielińska

2013

Towar jako przedmiot handlu

Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży. Tom I

WSiP

Katarzyna Kocierz, Marta Misiarz

2013

Przedsiębiorca w handlu

Podstawy działalności handlowej

REA

Elżbieta Przydatek,

Jan Przydatek 

2009

Język angielski w działalności handlowej

Język angielski zawodowy dla sprzedawcy i technika handlowca

eMPi2

Magdalena Prekiel 

 

Prowadzenie sprzedaży - zajęcia praktyczne

Organizacja sprzedaży

Ekonomic

Andrzej Komosa 

2005

ELEKTRYK

Instalacje elektryczne

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

WSiP

Edward Musiał 

2/98

Elektrotechnika i elektronika

Podstawy elektrotechniki dla ZSZ cz. 1 i 2

WSiP

R. Kurdziel 

 

Maszyny i urządzenia elektryczne

Aparaty i urządzenia elektryczne

WSiP

G. Bartodziej,

E. Kałuża 

10/97

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

2012

Język angielski w branży elektrycznej

Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Zeszyt ćwiczeń

WSiP

Sebastian Chadaj

2012

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

WSiP

Józef Parchański

12/95

Badanie maszyn i urządzeń elektrycznych

Instalacje i urządzania elektroenergetyczne

WSiP

Edward Musiał

2/98

ELEKTROMECHANIK

Elektrotechnika i elektronika

Podstawy elektrotechniki dla ZSZ cz. 1 i 2

WSiP

R. Kurdziel 

 

Maszyny  elektryczne

Maszyny elektryczne

WSiP

E. Goźlińska

2014

Urządzenia elektryczne

Aparaty i urządzenia elektryczne

WSiP

G. Bartodziej,

E. Kałuża 

10/97

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

2012

Język angielski w branży elektrycznej

Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Zeszyt ćwiczeń

WSiP

Sebastian Chadaj

2012

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

WSiP

Józef Parchański

 

Montaż urządzeń elektrycznych

Aparaty i urządzenia elektryczne

WSiP

G. Bartodziej,

E. Kałuża 

10/97

Montaż maszyn elektrycznych

Maszyny elektryczne

WSiP

E. Goźlińska

2014

FRYZJER

Podstawy fryzjerstwa

Podstawy fryzjerstwa. Fryzjerstwo. Tom I

WSiP

G. Buhmann, I. Feigel, B. Friedewold, B. ter Jung, G. Luhr, A. Strecker, B. Wiggelinghoff

2014

Techniki fryzjerskie

Techniki fryzjerskie. Fryzjerstwo. Tom II

WSiP

G. Buhmann, I. Feigel, B. Friedewold, B. ter Jung, G. Luhr, A. Strecker, B. Wiggelinghoff

2014

Język angielski w branży fryzjerskiej

Język angielski w branży fryzjersko-kosmetycznej.

WSiP

Magdalena Samulczyk-Wolska, Anna Dul, Piotr Rochowski

2013