kalendarium
Środa, 2017-09-20
Imieniny:
Eustachego, Faustyny
kalendariummenumenunewsletternewsletter koniecpoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

poleć nas
Logo BIP
http://www.sejm.gov.pl/
http://www.edu.siemianowice.pl/
https://uonetplus.vulcan.net.pl/siemianowiceslaskie

Jesteś tu: »

Z okazji „X Metropolitalnego Święta Rodziny” pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie organizowany jest konkurs plastyczno-literacki pt. „Rodzina źródłem miłości”. Konkurs ma na celu promocję rodziny oraz wartości z nią związanych, mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Miasta.

 

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego

„Rodzina źródłem miłości”

 

1. Cele konkursu:

- promocja rodziny i wartości z nią związanych (macierzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia),

- wymiana międzypokoleniowa, przekaz tradycji i wiary, podkreślenie wagi seniora w życiu rodziny,

- budowa trwałych więzi społecznych.

 

2. Zasady konkursu:

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
  - plastyczny,
  - literacki.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/literackiej prezentującej rodzinę jako wspólnotę miłości, bliskości z którą wspólnie spędzamy czas.
 3. Dostarczane prace mogą być wykonane samodzielnie lub przez rodzinę.
 4. Ocenie podlegać będą: oryginalność w realizacji tematu, wartość estetyczna i wkład pracy.
 5. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna (np.: rysunek, grafika, fotografia, plakat, malarstwo, wydzieranka, itp.). Jedynym ograniczeniem jest wielkość pracy – format nie większy niż A3.
 6. Organizator przez pracę literacką rozumie:
  - dłuższa forma literacka (opowiadanie/pamiętnik), których wydruk mieścić się będzie maksymalnie na trzech znormalizowanych stronach A4,
  - krótka forma poetycka (wiersz, fraszka),
  - komiks (dowolna ilość obrazków na  formatach A4),
  - prace audiowizualne (wywiad, film, prezentacja multimedialna), których czas wyświetlania nie może przekroczyć 10 minut (nagranie na płycie CD lub innym nośniku).
 7. Organizator konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów w kategoriach wiekowych.
 8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
  1.
   imię i nazwisko autora/rodziny, wiek;
  2.
   nazwa oraz nr telefonu placówki/rodziny;
  3.
   imię i nazwisko nauczyciela/rodzica, pod kierunkiem którego przygotowana została praca.

 

3. Organizator konkursu:

 1. Organizator konkursu:
  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny

              Urząd Miasta Siemianowice Śl.

              ul. Michałkowicka 105
 2. Współorganizator konkursu:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śl.

  ul. Budryka 2

  41 – 103 Siemianowice Śl.

  Tel. (32) 228 28 33
 3. Prace należy dostarczyć na adres współorganizatora konkursu z dopiskiem „KONKURS”.
 4. Organizator powoła jury, które rozstrzygnie konkurs i przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.
 6. Rodzicom/opiekunom nieletnich autorów prac oraz pełnoletnim autorom prac zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” przysługuje prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art, 23 ust, 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych prac, powstałe w wyniku transportu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 

 4. Terminy konkursu:

 1. Dostarczenie prac: do 12.05.2017 r.
 2. O przyjęciu prac do konkursu decyduje data dostarczenia do Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śl.
 3. Do 15.05.2017 r. komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs wyłaniając jego laureatów. Na stronie internetowej zostaną zamieszczone wyniki konkursu (www.siemianowice.plwww.zsoiz.szkolnastrona.pl).
 4. Laureaci konkursu zostaną do dnia 17.05.2017 r. poinformowani o wynikach konkursu.
 5. 20.05.2017 r. odbędzie się uroczyste wręczenie nagród podczas Pikniku Rodzinnego pod Parkiem Tradycji w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Agnieszka Kłyk (ZSOiZ – 32 228 28 33).

 

Nadesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków zapisanych w regulaminie.

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl