Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

#karierawdobie COVID -19

Następstwem pandemii COVID-19 są duże zmiany na rynku pracy. Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z Warszawy, z którą ZSOIZ współpracuje od kilku lat, przygotowała ofertę dla młodzieży kończącej naukę w wybranych śląskich szkołach.

Na stronie Fundacji  www.polprom.org.plmożna  przeczytać: „Wiemy, jak wiele wysiłku włożyli uczniowie w zdobycie zawodu i nawiązanie pierwszych kontaktów z przyszłymi pracodawcami. Niestety, czas pandemii zmienił ich plany. Część zakładów upadnie, w innych sytuacja finansowa nie pozwoli na zatrudnianie nowych pracowników. Dlatego absolwenci będą zapewne zainteresowani udziałem w dodatkowych sesjach doradczych, spotkaniach z psychologiem, a może nawet  reorientacją zawodową lub prowadzeniem własnej firmy.

Tegoroczni absolwenci ZSOiZ mogli wziąć udział w sesjach prowadzonych przez doświadczonych doradców i ekspertów rynku pracy. Mają także  możliwość  zapoznania się z informacjami o rynkach pracy w czasach pandemii, które  systematycznie pojawiają się na stronie Fundacji.

Projekt jest realizowany do listopada 2020 roku i finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom.