Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Młodzi w Akcji - Kreatywne Wyzwania, ścieżka: Architekci Przyszłości

             W roku szkolnym  2020/2021 kolejny raz przystąpiliśmy do udziału w realizacji projektu Fundacji CEO w Warszawie. Wybraliśmy ścieżkę „Architekci  Przyszłości”, której celem jest pokazanie twórczego przekształcania przestrzeni publicznej w wymiarze lokalnym, wskazanie kierunku upodmiotowienia młodych ludzi w dyskusji o palących problemach urbanistycznych i klimatycznych.                         

            Zanim jeszcze odbyło się obowiązkowe szkolenie dla opiekunów i grupy projektowej, to my- już doświadczeni w realizacji projektów Fundacji  CEO-  rozpoczęliśmy pierwsze działania. Spotkaliśmy się w grupie projektowej i zapoznaliśmy się z materiałami, przewodnikiem po ścieżkach tematycznych: „Młodzi w Akcji –Refleksja”. Następnie  wykorzystując technikę burzy mózgów  dokonaliśmy wyboru ścieżki, a mianowicie wybraliśmy do realizacji: ścieżkę „Architekci Przyszłości”, którą  wybraliśmy prawie jednogłośnie, bowiem dwie pozostałe już realizowaliśmy. Nasza  grupa projektowa liczy 10 osób, są to uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich oraz uczestnicy zajęć w Klubie Młodzieżowym prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Siemianowicach Śląskich (partner merytoryczny i udzielający wsparcia finansowego projektu). Następnie przystąpiliśmy do działania mającego na celu rozpoznanie okolicy, określenia potrzeb do zmian, zaczęliśmy gromadzić informacje o naszym mieście. Przeprowadziliśmy wśród uczniów (nim rozpoczęło się w szkole nauczanie hybrydowe, a potem  zdalne) ankietę na temat zmian, jakie  powinny nastąpić w naszym mieście, aby było jeszcze piękniejsze i bardziej służyło mieszkańcom. Niestety, nie zdążyliśmy podsumować naszych działań face to face. Teraz pracujemy zdalnie, wymieniamy się informacjami  drogą mailową i czekamy na lepsze czasy…

Sporządzili: Dawid G. i Szymon M.

Koordynator projektu: Barbara Nowara