Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Prowadzimy nabór do:


- II klasy — oferta dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- III klasy — nabór uzupełniający.

W naszej szkole nauka odbywa się w trybie weekendowym.

Wydajemy zaświadczenia i legitymacje szkolne.

Warunki przyjęcia:


- kwestionariusz osobowy i 3 zdjęcia,
- II klasa — świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub świadectwo ukończenia I klasy Liceum Ogólnokształcącego,
- III klasa — świadectwo ukończenia II klasy Liceum Ogólnokształcącego.