Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia:

- świadectwo ukończenia Gimnazjum,

- zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- umowa o pracę jako pracownik młodociany w wybranym zawodzie,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie,

- uczniowie do 20 roku życia zobowiązani są do przedłożenia karty zdrowia,

- 3 zdjęcia.Galeria filmów - Przyladowe zawody, które można zdobyć w ZSZ nr 2Szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej.

Szczegółowe warunki naboru i regulamin rekrutacji można znaleźć w  REKRURACJI ELEKTRONICZNEJ