Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Szkoła Branżowa I-go Stopnia im. Św. Jana Pawła II

Szkoła Branżowa nie jest obciachem,

czyli jak dobrze wybrać, żeby nie żałować…

 

Już wkrótce uczniowie kończący gimnazjum staną przed wyborem nowej szkoły – liceum, technikum czy szkoła branżowa? Większość uczniów wybiera szkołę na zasadzie „kolega, koleżanka tam idzie”, „blisko”, „teraz tu, a najwyżej się zmieni”. Nieświadomy wybór szkoły ponadgimnazjalnej to duży błąd, ponieważ często może to być strata trzech, a w przypadku technikum czterech lat życia. Obecnie pracodawcy chcą zatrudniać przede wszystkim pracowników wykwalifikowanych, a tacy z pewnością są po szkole branżowej. To właśnie absolwenci szkół zawodowych w większości podejmują pracę po ukończeniu szkoły. Często łatwiej przekwalifikować pracownika, który już ma określony zawód niż wykształcić go na nowo.

 


Takie perspektywy i możliwości daje Szkoła Branżowa I-go stopnia im. Św. Jana Pawła II. W naszej szkole uczniowie mogą kształcić się w zawodach: elektryk, sprzedawca, fryzjer, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, elektromechanik, ślusarz, blacharz. Uczniowie mają możliwość kształcenia praktycznego w zakładach pracy na terenie Siemianowic Śląskich, miast ościennych oraz w pracowniach szkolnych. Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminów teoretycznych i praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany przez Okręgową Komisję Edukacyjną. Egzaminy te odbywają się w naszej szkole. W przypadku uczniów, którzy podjęli pracę jako pracownik młodociany (poniżej 18 roku życia) i podpisali umowę o pracę, mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego przed Komisją Izby Rzemieślniczej.

Ciekawostką, o której uczniowie gimnazjum rzadko wiedzą, jest to, że absolwent trzyletniej szkoły branżowej I-go stopnia może kontynuować kształcenie w liceum od drugiej klasy. W tym czasie może pracować, a jednocześnie się dokształcać i zdobyć maturę.

Uczenie się w szkole zawodowej nie jest powodem do wstydu! Tylko szkoła branżowa daje możliwości zdobycia kwalifikacji, bo jak mówi powiedzenie „praktyka czyni mistrza”, a w szkole branżowej tej „praktyki” jest zdecydowanie więcej niż w technikum. Ważne jest też, aby wybrać taki zawód, w którym będzie można zarabiać, a nie tylko zarobkować.

Życzymy samych mądrych wyborów.

 

Szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej.

Szczegółowe warunki naboru i regulamin rekrutacji można znaleźć w  >> REKRURACJI ELEKTRONICZNEJ <<