Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

BLACHARZ

BLACHARZ 721301

Kwalifikacje w zawodzie:

M.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z blachy;

2) wykonywania pokryć z blachy;

3) wykonywania naprawy i konserwacji wyrobów oraz pokryć z blachy.

 

Opis zawodu:

- Wykonuje, naprawia i konserwuje elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy.

- Wykonuje połączenia elementów metalowych i niemetalowych.

- Wykonuje operacje blacharskie narzędziami ręcznymi i z napędem mechanicznym oraz na obrabiarkach do blach (zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie) jak też operacje ślusarskie (trasowanie, piłowanie, wiercenie, cięcie, prostowanie i wyginanie).

- Naprawia i konserwuje elementy konstrukcyjne w pokryciach statków powietrznych.

- Wykonuje i naprawia elementy z blach wyposażenia okrętów.

- Pracuje indywidualnie lub zespołowo, w pomieszczeniach zamkniętych, w hałasie.


Przykładowe miejsca pracy:

- zakłady przemysłowe,

- zakłady remontowe,

- zakłady usługowe,

- zakłady budowlane,

- zakłady rzemieślnicze.


Przeciwwskazania zdrowotne:

- słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna

- wady wzroku wymagające korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego,

- choroby uszu, niedosłuch,

- zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,

- choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk), oddechowego, nerwowego, moczowego i nerek, krążenia,

- wady serca,

- alergie, choroby skóry,

- cukrzyca,

- reumatyzm,

- zaburzenia psychiczne, uzależnienia.