Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

ŚLUSARZ

ŚLUSARZ 722204


Kwalifikacje w zawodzie:

M.20: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.


Opis zawodu:

- Wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej oraz naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

- Buduje proste konstrukcje metalowe i stalowe, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych.

- Wytwarza, naprawia i odtwarza metalowe wyroby artystyczne, np. świeczniki, kandelabry, żyrandole, okucia.

- Wykonuje połączenia materiałów.

- Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu.

- Pracuje indywidualnie, wykonując czynności rutynowe.

- W jego pracy ważna jest duża zręczność rąk i palców.


Przykładowe miejsca pracy:

- zakłady przemysłu maszynowego,

- warsztaty samochodowe,

- budowy,

- firmy sanitarne i instalacyjno – grzewcze,

- serwisy naprawy sprzętu domowego,

- pracownie ślusarstwa artystycznego – konserwacja.


Przeciwwskazania zdrowotne:

- wady wzorku niedające się skorygować szkłami optycznymi,

- przewlekła schorzenia układu oddechowego,

- osłabiony słuch,

- zaburzenia równowagi,

- epilepsja,

- alergie,

- uzależnienia.