Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

DEKARZ

DEKARZ  712101Kwalifikacje w zawodzie:

B.12. Wykonywanie robót dekarskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;

2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;

3) wykonywania odwodnień połaci dachowych;

4) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

Opis zawodu:

- Wykonuje roboty dekarskie: obróbki dekarskie i odwodnienia połaci dachowych, ponadto wykonuje i rozbiera pokrycia dachowe.

- Wykonuje wszelkie roboty blacharskie na budowie tj.: zabezpieczanie kominów, gzymsów przed zaciekami wody opadowej - zakłada rynny i rury spustowe.

- Tnie blachę na odpowiednie wymiary i formuje ją ręcznie przy pomocy narzędzi (cęgi i młotek) lub zwija w rury na maszynach – zwijarkach.

- Planując rodzaj i zakres robót pracuje samodzielnie, zaś podczas wykonywania robót w małym zespole.

- Pracuje w zmiennych warunkach pogodowych, na wysokości.


  Przykładowe miejsca pracy:

  - firmy budowlane

  - rzemieślnicze warsztaty remontowo-budowlane

  - własna działalność gospodarcza


   Przeciwwskazania zdrowotne:

   - wady wzroku wymagające korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego

   - znaczne zaburzenia widzenia barw

   - choroby uszu, niedosłuch

   - zaburzenia równowagi, omdlenia

   - zawroty głowy

   - choroby układu mięśniowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn), kostno-stawowego, oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), moczowego i nerek, nadciśnienie

   - alergie, choroby skóry rąk

   - zaburzenia psychiczne, uzależnienia

   - cukrzyca

   - reumatyzm

   - zaburzenia zmysłu dotyku

   - słaba budowa ciała, niska wydolność fizyczna