Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

KRAWIEC

KRAWIEC 753105Kwalifikacje w zawodzie:

A.12. Wykonywanie usług krawieckich

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;

2) dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

4) wykonywania wyrobów odzieżowych;

5) świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.12. Wykonywanie usług krawieckich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii odzieży po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych oraz A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Opis zawodu:

- Wykonuje usługi krawieckie: wyroby odzieżowe oraz prace związane z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

- Wykonuje odzież na zamówienie klienta.

- Dokonuje drobnych napraw maszyn i urządzeń krawieckich oraz je konserwuje.

- Pracuje indywidualnie lub w zespole, w pomieszczeniu zamkniętym.

- Ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobu, jego zgodność z zamówieniem klienta, a także za estetyczne wykonanie.


Przykładowe miejsca pracy:

- przemysł odzieżowy – krawiectwo lekkie, ciężkie, skórzane

- punkty usługowe (krawiectwo miarowe)

- krojownie, szwalnie

- wytwórnie odzieży


  Przeciwwskazania zdrowotne:

  - wady wzroku, zaburzenie widzenia barw

  - ograniczona sprawność ruchowej kończyn, zwłaszcza rąk i palców

  - alergie

  - choroby skóry rąk

  - zaburzenia zmysłu dotyku

  - uzależnienia


   Przeciwwskazania zdrowotne w prasowalniach:

   - wady serca

   - płaskostopie

   - nadciśnienie

   - żylaki