Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

SPRZEDAWCA

SPRZEDAWCA 522301


Kwalifikacje w zawodzie:

A.18: Prowadzenie sprzedaży


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Opis zawodu:

- Organizuje zaopatrzenie, przyjmuje towar, sprawdza zgodność z zamówieniem.

- Przygotowuje towary do sprzedaży, rozpakowuje, segreguje, oczyszcza, układa na półkach i wystawach.

- Udziela wyczerpujących informacji dotyczących cech artykułów, ich zastosowania, cen oraz warunków użytkowania.

- Sprzedaje towary.

- Prowadzi ewidencję utargów oraz odprowadza utargi do banku.

- Przyjmuje i załatwia reklamacje zgłaszane przez kupujących.

- Powinien sprawnie obsługiwać komputer oraz sprzęt biurowy.


  Przykładowe miejsca pracy:

  - punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej

  - własna działalność (sklep, hurtownia)


   Przeciwwskazania zdrowotne:

   - znaczna krótkowzroczność

   - niedosłuch

   - zaburzenia równowagi

   - wady wymowy

   - choroby skóry rąk

   - kłopoty z kręgosłupem

   - zaburzenia równowagi, omdlenia

   - zawroty głowy

   choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk), oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca

   - nosicielstwo chorób zakaźnych - szczególnie na stoiskach spożywczych

   - uzależnienia