Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

ELEKTRYK

ELEKTRYK 741103


Kwalifikacje w zawodzie:

E.07: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

 


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 


Opis zawodu:

- Montuje, konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne: m.in. w górnictwie, jednostkach taboru kolejowego, elektrycznych tablicach rozdzielczych, reklamach świetlnych.

- Diagnozuje uszkodzenia i wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych oraz linii elektrycznych i telekomunikacyjnych, kablowych i napowietrznych.

- Dopasowuje i instaluje środki ochrony przeciwporażeniowej – jest też narażony na porażenie prądem elektrycznym.

- Pracuje indywidualnie i grupowo, w zmiennych warunkach atmosferycznych, włączając prace na wysokościach.


Przykładowe miejsca pracy:

- zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną (elektrownie, zakłady energetyczne)

- zakłady wykorzystujące energie elektryczną, produkujące maszyny i urządzenia elektroenergetyczne

- zakłady usługowe naprawiające maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

- po uzyskaniu uprawnień może wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych


Przeciwwskazania zdrowotne:

- słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna

- nieskorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw

- znaczny niedosłuch

- zaburzenia równowagi, omdlenia

- zawroty głowy

- choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk), oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca

- alergie

- choroby skóry rąk

- nadmierna potliwość rąk

- cukrzyca

- reumatyzm

- zaburzenia psychiczne

- zaburzenia zmysłu węchu i dotyku

- uzależnienia


  źródło YouTube