Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Doświadczony fachowiec

   „Doświadczony fachowiec – wzmacnianie profilu zawodowego ucznia poprzez praktyki zagraniczne” jest to projekt napisany w ramach  programu unijnego Erasmus + współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

   Dzięki programowi Erasmus + osoby będące w trakcie nauki zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Zagraniczne staże zawodowe ułatwiają przejście od etapu nauki do zatrudnienia. Wzmacniają też europejską współpracę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. W projekcie uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 kształcący się w zawodach: elektryk, kucharz, cukiernik i sprzedawca (łącznie 16 osób). Staż odbył się w terminie od 25.05.2015 do 14.06.2015r.  Partnerem  w projekcie była firma Vitalis GmbH z Niemiec w miejscowości Schkeuditz ciesząca się wieloletnim doświadczeniem w realizacji staży zawodowych. Jej działania zostały zauważone przez Komisję Europejską, która już dwukrotnie przyznała Vitalis GmbH nagrodę "Najlepsza Praktyka" ("BestPractice").

   Głównym celem projektu była realizacja zagadnień objętych programem kształcenia praktycznego na poziomie europejskim, a w szczególności poznanie nowych trendów i porównanie ich z technologią stosowaną w polskich zakładach, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku pracy, doskonalenie umiejętności oraz przygotowanie do zakładania własnych firm na rynku europejskim.

   Uczniowie nabyli doświadczenia w organizowaniu swoich stanowisk pracy, współpracy w zespołach międzynarodowych, potrafią dokonać oceny ekonomicznej prowadzonej działalności. Ważnym aspektem projektu było doskonalenie języka obcego, poznanie kultury i tradycji regionu oraz kraju, a także nawiązanie znajomości, mogących zaowocować wieloletnimi kontaktami. Kolejne rezultaty to: lepsze przygotowanie absolwenta do samozatrudnienia, tworzenia własnej firmy, porównanie zagranicznych systemów kształcenia oraz wprowadzenie innowacji do realizowanych programów nauczania zawodu. Bezpośredni udział w stażach zagranicznych z pewnością wzmocni poczucie przynależności do Unii Europejskiej. Wśród miejsc odbywania praktyk znalazły się takie firmy jak: Kantine DHL, Cafe Casino im TUV, SAH „Am Rosental”, Netto Marken-Discount oraz Gut Wehlitz.

   Uczestnicy zyskali pewność siebie, nawiali kontakty z rówieśnikami, stali się bardziej otwarci i samodzielni Projekt odpowiadał potrzebom zwiększenia mobilności młodzieży do krajów UE, wspierał aktywację zawodową i społeczną młodych ludzi, promował naukę języka obcego jako bardzo istotną część w procesie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego.

   Każdego dnia, uczestnicy projektu pełni energii, podejmowali nowe wyzwania. Oprócz pracy młodzież miała także okazję poznać kulturę i zwyczaje obowiązujące w kraju goszczącym. Uczestnicy projektu zwiedzili Lipsk, Drezno i Berlin. 

   Na zakończenie stażu każdy z uczestników otrzymał indywidualny certyfikat potwierdzający odbycie praktyki oraz referencje od swoich pracodawców. Długo oczekiwane dokumenty Europass Mobilność dotarły już do szkoły. Stażyści niebawem otrzymają teczki z kompletem dokumentów Europass Mobilność, które są oficjalnymi dokumentami Unii Europejskiej służącymi do opisu i dokumentowania wyjazdów edukacyjnych.