Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Regulamin korzystania ze Szkolnego Centrum Kultury

Regulamin

Szkolnego Centrum Kultury

Szkolne Centrum Kultury to kreatywna przestrzeń w bibliotece szkolnej, realizująca pomysły i zadania ze sfery kultury, rozrywki i promocji oraz zapewniająca bazę naukową dla młodzieży, nauczycieli i rodziców. Jest to także miejsce, w którym w spokoju można zatopić się w lekturze i rozwijać swoje pasje, odrobić lekcje.

 1. W zajęciach Szkolnego Centrum Kultury mogą uczestniczyć uczniowie/słuchacze ZSOiZ, pracownicy szkoły oraz dzieci i młodzież z osiedla.
 2. Osoby z poza ZSOiZ zobowiązane są wypełnić deklarację uczestnictwa w zajęciach, zaakceptowaną i podpisaną przez dyrektora szkoły (załącznik nr 1).
 3. W ramach Szkolnego Centrum Kultury oferujemy:
  •    zajęcia artystyczne,
  •    zajęcia plastyczne,
  •    zajęcia filmowe,
  •    zajęcia komputerowe,
  •    pomoc w odrabianiu lekcji,
  •    pomoc w nauce,
  •    pomoc w przygotowywaniu się do różnego rodzaju konkursów.
 4. Uczestnicy będą mogli także skorzystać z zasobów biblioteki szkolnej.
 5. Uczestników spotkań obowiązuje przestrzeganie regulaminów: udostępniania zbiorów biblioteki szkolnej oraz korzystania ze stanowisk komputerowych.
 6. W Szkolnym Centrum Kultury należy zachowywać się kulturalnie.
 7. Osoby, które nie przestrzegają regulaminów mogą zostać wykluczone z uczestnictwa w zajęciach.