Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Godziny pracy Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedmedycznej

OPIEKĘ NAD UCZNIAMI SPRAWUJE

 

NZOZ SZKOL-MED. Sp. z o.o.

41-103 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II

Tel.: 32/765 9477 | kom.: 512 223 058

NA UMOWIE Z NFZGABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJCZYNNY

Poniedziałek

11:20

15:20

Środa

7:25

12:30

Czwartek

7:45

10:45

 

W czasie nieobecności pielęgniarki I pomoc udzielana jest w Sekretariacie Szkoły.