Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Kalendarz nowego roku szkolnego okazał się nad wyraz łaskawy, pozwalając nam przeżyć beztrosko trzy pierwsze dni września. Tym razem szkolny dzwonek zadzwonił dopiero 4 września. W naszej placówce wybrzmiał równo o godz. 9:30, kiedy to na szkolnym korytarzu zainaugurowano nowy 2017/2018 rok szkolny.

Powitali nas szkolni artyści, którzy przejęci spoczywającą na nich odpowiedzialnością za powitalną akademię, pracowali przez cały miniony tydzień nad ostatecznym kształtem apelu. Było i historycznie – bo to kolejna data wybuchu II wojny światowej, o której zapomnieć nie można, i nostalgicznie – łza się w oku zakręciła na ostatnie wspomnienie lata.
Pani Dyrektor serdecznie, acz zdecydowanie rozwiała powakacyjne tęsknoty – obwieszczając rozpoczęcie zajęć w nowym roku szkolnym. A potem były już spotkania w klasowych zestawach, plany lekcji na kolejne dni, trochę nowych twarzy w ławkach i skrzętnie skrywana radość z powrotu do szkoły. Bo choć niewielu się przyzna, większość wróciła do szkoły stęskniona.
Przed nami dziesięć miesięcy wspólnej pracy – niech to będzie czas dobrze spożytkowany, bo jak mówił nasz Patron: „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli. ” Od naszej pasji, zaangażowania i codziennego wysiłku zależy, jaki udział w tym bogactwie będzie naszym udziałem.