Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich przy ul. W. Budryka 2 informuje, iż w roku szkolnym 2017/2018 w skład zespołu będą wchodzić następujące szkoły:


Branżowa Szkoła I stopnia im. św. Jana Pawła II

- 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. św. Jana Pawła II przekształci się w trzyletnią Branżową Szkołę I stopnia im. św. Jana Pawła II.

- Branżowa Szkoła I stopnia będzie prowadzić klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 (klasy 2 i klasy 3).

- Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia.

- Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.


Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

- 1 września 2017 r. dotychczasowe Gimnazjum dla Dorosłych przekształci się w Szkołę Podstawową dla Dorosłych.

- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych będzie prowadzić oddziały dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych (semestry 2 – 6).

- Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych oraz nabór uzupełniający do klas dotychczasowego gimnazjum.


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- W roku szkolnym 2017/2018 trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych będzie prowadzić rekrutację do klasy I (dla absolwentów gimnazjów) i klasy II (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej) oraz nabór uzupełniający do klasy III.