Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Reforma Edukacji - informacje o reformie!

Podstawowe informacje o reformie edukacji dostępne są na stronach:

a)      stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

b)      stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

c)      na stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura "Dobra szkoła"

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf