Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Wycieczka do Muzeum Zagłębia w Będzinie

   Młodzież z ZSOiZ uczestniczyła w zwiedzaniu ekspozycji stałych i czasowych muzeów będzińskich dnia 21.06.2016r. Najpierw udaliśmy się do Zamku. W salach zamkowych zobaczyliśmy kolekcję ukazującą rozwój broni i uzbrojenia od XVI do pocz. XX wieku. Zbiór składa się z broni białej - siecznej i drzewcowej, broni palnej, miotającej i elementów uzbrojenia ochronnego. Kolekcja liczy obecnie 350 eksponatów. Weszliśmy również na zamkową wieżę skąd roztacza się piękny widok panoramy Będzina.

   Udaliśmy się również na Wzgórze Zamkowe, gdzie widzieliśmy zrekonstruowaną pierwszą stałą osadę na terenach, na których dzisiaj rozciąga się miasto Będzin (powstała na Górze Zamkowej pod koniec epoki brązu) i odbudowane fragmenty wału obronnego.

   Mieliśmy możliwość zobaczenia Kościoła rzymskokatolickiej parafii Świętej Trójcy. Do ważnych wydarzeń w dziejach parafii należała wizyta goszczącego w Będzinie w 1589 r. z ważną misją kardynała Hipolita Aldobrandiniego, późniejszego papieża Klemensa VIII. Obecnie istniejąca świątynia jest wzniesiona w stylu barokowym.

   Na koniec naszego spaceru po muzeach i ciekawych miejscach miasta Będzina poszliśmy do Pałacu Mieroszewskich. Znajdują się tam wnętrze stylowe z XVIII – XIX w. w budowli wzniesionej  w 1702 r przez Kazimierza Mieroszewskiego w stylu barokowo-klasycystycznym. Młodzież mogła podziwiać wystrój wnętrz i umeblowanie pomieszczeń pałacowych, malarstwo portretowe i pejzażowe z XIX w., kolekcję obrazów artysty prof. Jana Świderskiego, izbę zagłębiowską i łużycką osadę. Widzieliśmy też ekspozycję czasową „Dobranocki mojej babci i mamy”. Wystawa została zbudowana w oparciu o oryginalne lalki, które występowały w animacjach filmowych, pochodzące ze zbiorów Muzeum Dobranocek im. Wojciecha Jamy w Rzeszowie oraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

 

Autor: Seweryn Zietal