Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Wolontariusze z ZSOiZ na Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych

Wolontariusze z ZSOiZ stale gotowi do pomocy. W środę 22 czerwca pomagaliśmy przy organizacji Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śl. przy Stawie Rzęsa.

Nasi dzielni wolontariusze wydawali uczestnikom napoje i posiłki, odpowiadali na pytania oraz udzielali wszelkich informacji.

W pikniku uczestniczyło ponad 1000 osób z niepełnosprawnością somatyczną i intelektualną, z wadami wzroku, słuchu oraz osób chorych z terenu całego województwa śląskiego.

Goście pikniku przyjechali, by wspólnie się bawić, zaprezentować swój program artystyczny i wytwory swoich rąk. Efekty ich pracy wzbudzały zdumienie i podziw.

Imprezie towarzyszył Jarmark Instytucji i Organizacji – kilkanaście stoisk z dziełami podopiecznych Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie Nas do udziału w tym wydarzeniu, było to dla młodzieży duże wyróżnienie. Cieszymy się, że udało Nam się sprostać oczekiwaniom.

Naszymi wolontariuszami byli:

- uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodwej nr 2 im. Św. Jana Pawła II - Nikol, Dominika, Aneta, Wiktoria, Patrycja i Grzegorz,

- słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych- Aneta, Angelina, Bożena, Weronika, Daniel, Denis, Krystian, Grzegorz, Daniel i Patryk.