Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

ZSZnr 2 na konferencji Solidarnej Szkoły

Uczniowie ZSZ nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich pod opieką nauczyciela Pani Barbary Nowary przez cały rok szkolny realizowali projekt w ramach programu Solidarna Szkoła – „Siemianowice Śląskie – miasto węgla i stali w okresie 1945 – 1989”. Grupa projektowa docierała do śladów działań opozycyjnych mieszkańców w okresie stalinizmu oraz początków odradzania się demokracji w regionie i mieście.


     19 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja finałowa Solidarnej Szkoły. W konferencji wzięło udział 11 szkół z całej Polski, które zostały wyróżnione w programie. Na uczniów i nauczycieli czekało wiele atrakcji, między innymi  udział w Stoczni projektów - wyjątkowych, solidarnościowych targach projektów, podczas których każda szkoła prezentowała swoje działania, a także angażowała zwiedzających w jakieś aktywności. 

     Swoją przygodę rozpoczęliśmy z samego rana, zwiedzając wystawę stałą Europejskiego Centrum Solidarności. Po ekspozycji oprowadzili nas przewodnicy ECS-u, opowiadając o historii Stoczni Gdańskiej, narodzinach opozycji antykomunistycznej w Polsce i innych krajach regionu, a także o przywódcach „Solidarności” i stanie wojennym. Ciekawa, interaktywna wystawa zainteresowała wszystkich, mieliśmy szansę skonfrontować wiedzę zdobytą w ramach projektów z oryginalnymi źródłami historycznymi. Głównym punktem programu była konferencja, w której uczestniczył Lech Wałęsa. Prezydent mówił o roli solidarności i współpracy w historycznym sukcesie „Solidarności”, a także podkreślił rolę aktywności i działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i utrzymania tego, o co wtedy walczono. Po wystąpieniu prezydenta nastąpił czas na pytania z sali, które dotyczyły zarówno historii, jak i współczesności.

     Na koniec przyszła pora na prezentację osiągnięć uczniów - każda ze szkół wzięła udział w Stoczni projektów i zaprezentowała swoje działania, które podejmowała w ramach stawania się solidarną szkołą. Były to zarówno projekty historyczne (spotkania ze świadkami historii, badanie zapomnianych wydarzeń czy miejsc), jak i działania na rzecz społeczności lokalnej i globalnej. W uczniowskich projektach najlepiej widać było różnorodne znaczenia słowa „solidarność”, a także bliskość najnowszej historii Polski. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w oficjalnej gali, podczas której szkołom wręczono certyfikaty, a uczniom i nauczycielom upominki związane z tematyką Solidarności.

Autor: Barbara Nowara, Sylwia Dylus