Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

„Budrykowe ekowieści” z ZSZ nr 2

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie „Drugie życie baterii”. Celem konkursu było podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z zużytymi bateriami oraz zwiększenie poziomu ich zbiórki. Nasza szkoła doskonale zaprezentowała swoje proekologiczne działania i udało się nam zająć zaszczytne piąte miejsce w skali całego kraju.

   Dziesięcioosobowa grupa „Budrykowe ekowieści” przeprowadziła kampanię informacyjną skierowaną nie tylko do społeczności szkolnej, ale także środowiska lokalnego. Dzięki ulotkom informacyjnym mieszkańcy osiedla Budryka oraz dzielnicy Michałkowice podnosili swoją świadomość ekologiczną na temat szkodliwego wpływu elektrośmieci na środowisko naturalne oraz poznawali sposoby ich przetwarzania.

   Finał naszych działań proekologicznych nastąpił w sobotę 25 kwietnia podczas Dnia Otwartego Szkoły, kiedy zostały zorganizowane warsztaty ekologiczne pt. „Jak kreatywnie wykorzystać segregowane odpady”.

   W tym dniu zbieraliśmy również zużyte baterie i elektrośmieci. Udało się zebrać aż 420 kilogramów nieprzydatnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystkim, którzy posprzątali swoje piwnice i oddali podczas zbiórki niedziałające urządzenia, serdecznie dziękujemy w imieniu szkoły i naszej planety. Dzięki Wam, drodzy mieszkańcy, szkoła otrzymała szansę wzbogacenia się w nowoczesny i ekologiczny sprzęt drukujący.