Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Etapy rekturacji

Etapy rekrutacji beneficjentów do projektu „Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy":

1. 01-15.09.2013r. - informowanie uczniów o projekcie na lekcjach wychowawczych, zebraniach z rodzicami, na profilu fb.

2. 16.09.2013r - Spotkanie organizacyjne: - złożenie przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych;

3. Analiza dokumentów beneficjentów ze względu na spełnianie przez nich założonych w projekcie kryteriów;

4. 17-19.09.2013r. - test sprawdzający ze znajomości języka niemieckiego i angielskiego; - rozmowy kwalifikacyjne;

5. 20.09.2013r. - ogłoszenie wyników rekrutacji.