Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Podróż do miejsc pamięci

     Ochotniczy Hufiec Pracy przy współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przygotował dla młodzieży z Siemianowic Śląskich interesujący projekt edukacyjny, „Podróż do miejsc pamięci” – współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Śląską Wojewódzką Komendę OHP, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz w postaci produktów żywnościowych – Śląski Bank Żywności. Projekt ten składał się z kilku etapów. 

     W marcu młodzież miała okazję uczestniczyć w inauguracji Roku Janusza Korczaka w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich oraz w warsztatach dotyczących wartości propagowanych przez Janusza Korczaka, które młodzi ludzie pragną wcielać w swoje życie. OHP zorganizowało również konkurs plastyczny dla młodzieży z całego Śląska na najlepszą interpretację słów wielkiego pedagoga „Wychowanie współczesne przenika zasada, że wychowawca odpowiada przed społeczeństwem za dzieci. Pragniemy oprzeć wychowanie na zasadach, gdzie wychowawca odpowiadałby przed dziećmi za społeczeństwo.” Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów odbyło się 26 marca podczas Wiosny Kulturalnej OHP. W ramach festiwalu młodzież zaprezentowała również krótkie formy artystyczne nawiązujące do twórczości Janusza Korczaka.

     Kolejnym etapem realizacji projektu był cykl kwietniowych wyjazdów do Oświęcimia pod hasłem „Program edukacyjny – Oświęcim inaczej”. Uczestnicy wyjazdów brali udział w warsztatach historycznych w Centrum Żydowskim. Odwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, a na koniec każdego wyjazdu uczestniczyli w warsztatach antydyskryminacyjnych w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.

     Najbardziej aktywni uczestnicy oświęcimskich warsztatów oraz laureaci konkursu plastycznego zostali zaproszeni do udziału w wyjeździe edukacyjnym „Podróż do miejsc pamięci”. W dniach 1-6 maja młodzież OHP z Siemianowic Śląskich, Rybnika, Żywca i Jaworzna wyjechała do stolicy Niemiec, gdzie uczestniczyła w warsztatach, pokazach filmowych, prelekcjach, odwiedzała miejsca pamięci związane z II Wojną Światową.

     Pierwszego dnia wyjazdu młodzież obejrzała film Andrzeja Wajdy pt.: „Korczak”, który skłaniał do przemyśleń i wywołał żywe dyskusje o odpowiedzialności za własne słowa. Kolejnego dnia grupa udała się do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, po odwiedzeniu którego młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami i emocjami w Parku w Oranienburgu. Wieczorem wyświetlono film o Annie Frank. Poznano jej sylwetkę przygotowując się do zwiedzania Berlina. Trzeci dzień wyjazdu obfitował w wiele przeżyć. Młodzież zwiedzała Pomniki Pamięci w Berlinie. Odwiedzono Centrum Anny Frank, zobaczono pomniki Protestu Kobiet, Pomordowanych Żydów Europy, Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty, oglądano Topografię Terroru oraz Neue Wache. Podsumowaniem dnia był Berlin nocą. Następnego dnia młodzież uczestniczyła w edukacyjnych warsztatach w kobiecym obozie koncentracyjnym Ravensbruck. Wieczorem, oglądając pokaz multimedialny młodzi mieszkańcy Śląska poznali sylwetkę „śląskiego Schindlera” – Henryka Sławika. W ostatnim dniu zwiedzania udano się do Wannsee (miejsca konferencji dotyczące Rozwiązania Kwestii Żydowskiej) i Poczdamu, aby zobaczyć, gdzie obradowali przedstawiciele zwycięskich mocarstw ustalając warunki zakończenia II Wojny Światowej. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć Pałac Cecilienhof stanowiący Miejsce Pamięci Konferencji Poczdamskiej. Ostatniego wieczoru wyświetlono film o Irenie Sendlerowej. Każdego dnia młodzi ludzie opisywali w swoim dzienniczku wrażenia i emocje związane z miejscami pamięci a także przemyślenia po pokazach multimedialnych, filmach,  warsztatach i wieczornych dyskusjach.

     Przed powrotem do Polski, Joanna Jonek i Piotr Świerczyński, członkowie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, którzy prowadzili warsztaty edukacyjne, prelekcje i dyskusje, serdecznie podziękowali młodzieży za zaangażowanie oraz chęć dociekania prawdy.

     Podsumowaniem całego projektu stał się Der Tag – Dzień Sąsiada, który zrealizowany został w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w dniu 8 maja. Na każdej przerwie wszyscy zainteresowani mogli oglądać fotoreportaż z wyjazdu do Niemiec. Każda klasa została zaproszona do obejrzenia prezentacji multimedialnej o naszym sąsiedzie – Niemczech. Pokaz zawierał informacje o kulturze, tradycjach, zwyczajach i osiągnięciach państwa, z którym Polska sąsiaduje. Kto zechciał, mógł uczestniczyć w Quizie z wiedzy o Niemczech, a opłacało się, bo dla każdego uczestnika przygotowany był upominek.