Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Pamiętnik z wyprawy

W dniach 16-22 czerwca 2011 roku uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych gościli młodzież z Litwy w ramach wymiany polsko-litewskiej. Podczas wymiany był realizowany projekt „Pamiętnik z wyprawy” finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Celem tego projektu było poszukiwanie wspólnych korzeni polskich i litewskich na Dolnym Śląsku.

Na miejsce wymiany została wybrana malowniczo położona u stóp Gór Sowich miejscowość Rościszów, niedaleko Pieszyc, gdzie uczniowie wraz z opiekunami zamieszkali w zabytkowym pałacyku „Kasztel”.

Na samym początku były obawy czy wszystko uda się zgodnie z założonym harmonogramem i programem wymiany. Pytanie czy uczniowie zintegrują się, czy będą chcieli uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych zajęciach, spotkaniach itp.

Uczestnicy wymiany każdego dnia poszukiwali nie tylko wspólnych polsko-litewskich korzeni, wspólnych pasji lub historii, ale też zwiedzali zabytki Gór Sowich i okolic. Mieli okazję zobaczyć sztolnie walimskie (obiekt „Rzeczka”), gdzie w czasie II wojny światowej hitlerowcy budowali kompleks podziemnych budynków, których przeznaczenie i przekazywane legendy do dnia dzisiejszego nie są do końca potwierdzone. Do niewolniczej pracy przy budowie zespołu kompleksu objętych kryptonimem „Riese” zostali zmuszeni nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale też i jeńcy wojenni. Wśród tych, którzy zginęli przy budowie odnaleziono litewsko brzmiące nazwiska. 

Nie zapomniano o specyficznych walorach krajobrazowych regionu, uczestnicy mogli poznać historię malowniczo położonego na górze Chojna zamku Grodno (Zagórze Śląskie), a także największego w tym regionie zamku Książ w Wałbrzychu. Mogli podziwiać podczas wycieczki pieszej masyw Gór Sowich z dominującą nad okolicą Rościszowa Wielką Sową.

Historia Dolnego Śląska powiązana była z Habsburgami i okresem nietolerancji dla innych religii, stąd też pokazano największe w okolicy drewniane kościoły pokoju (Jawor, Świdnica) zbudowane przez ewangelików po wojnie trzydziestoletniej.

Poszukiwanie wspólnych korzeni wymagało też spotkań z osobami, które kiedyś zamieszkiwały teren dzisiejszej Litwy, takie spotkanie odbyło się w Legnicy.

W ośrodku „Kasztel” odbyło się zaś spotkanie z księdzem Krzysztofem Bojko, proboszczem parafii Biała koło Legnicy, którego rodzina pochodzi z Litwy (mama spod Kowna, a ojciec spod Lwowa). Ksiądz jest też kapelanem środowisk harcerskich i inicjatorem corocznych spotkań Kresowian.

Wieczory były zarezerwowane na poznawanie nie tylko historii (w wielu miejscach wspólnej dla obu krajów), ale też tradycji, kultury i sztuki.

Pięć dni pobytu minęło bardzo szybko, ale już dziś wiadomo, że za rok to ZSOiZ pojedzie na Litwę do miejscowości Soleczniki, skąd pochodzili litewscy uczestnicy wymiany, aby tam poszukiwać tym razem polskich korzeni. 

Początkowe obawy o to jak wypadnie wymiana z każdym dniem topniały, aż nadszedł moment pożegnania litewskich gości, który dla polskich uczestników był trudny. Niejeden uronił łzę wzruszenia.

 

                                                                                              Opracował

Piotr Krzyszczyk

nauczyciel ZSOiZ