Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Dzień Niemiecki

W dniu 13 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w  Siemianowicach Śląskich zorganizowany został Dzień Niemiecki. Projekt był realizowany przez uczestników Ochotniczego Hufca Pracy i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w ramach jubileuszu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (dzień.de|der-tag.pl).

Zaplanowano wiele akcji na ten dzień. Młodzież mogła uczestniczyć równocześnie w trzech blokach warsztatowych. W bloku literackim czytaliśmy wiersze Josepha von Eichendorffa oraz fragmenty powieści „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny” Horsta Eckerta. Do przeczytanych fragmentów tworzyliśmy ilustracje, którymi udekorowano okna korytarza na drugim piętrze budynku naszej szkoły.

W bloku filmowym oglądaliśmy  „Good bye, Lenin” (reż. Wolfgang Becker) oraz „My dzieci z dworca ZOO” (reż. Urlich Edel). Dodatkowo w bibliotece szkolonej zainteresowane osoby mogły oglądać fragmenty nagranego przedstawienia „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny” w wykonaniu aktorów Teatru Korez z Katowic. Następnie wspólnie malowaliśmy plakaty filmowe. Stworzone przez nas prace zostały zawieszone, jako dekoracja, na korytarzu drugiego piętra.

W bloku sąsiedzkiej historii zapoznaliśmy się z informacjami o Niemczech, dziejami Polaków w Niemczech. Młodzież szukała w Internecie informacji o Niemczech i dyskutowała z nauczycielami na ten temat. Zajęcia zakończyły się Quizem ze znajomości kultury niemieckiej.

Kolejnym działaniem były Urodziny PNWM i pożegnanie klas kończących Szkołę Zawodową nr 2. Po zakończeniu prac w blokach tematycznych spotkaliśmy się wszyscy na korytarzu drugiego piętra udekorowanym efektami naszych działań. Słuchając muzyki z niemieckich list przebojów uroczyście pożegnaliśmy absolwentów Szkoły Zawodowej. Uczniowie zapalili świeczki na dwóch tortach w kształcie flag Polski i Niemiec, wychowawcy OHP pokroili tort i z pomocą nauczycieli rozdali wszystkim uczestnikom imprezy.

Finałem dnia była wycieczka do miejsc urodzenia J. Eichendorffa i H. Eckerta. Grupa osób najbardziej zaangażowanych w organizację Dnia Niemieckiego wyjechała do Łubowic, gdzie po obiedzie miała okazję zwiedzić ruiny zamku oraz stary cmentarz. Przewodnik po Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa opowiedział nam także historię rodziny poety okresu romantyzmu.

Następnie udaliśmy się do Zabrza, gdzie zwiedzaliśmy drewniany kościół św. Jadwigi, w którym najprawdopodobniej ochrzczony został Janosz. Przewodnik pokazał nam w Śródmieściu kamienicę, w której Horst Eckert mieszkał w czasach szkolnych oraz szkołę, do której uczęszczał. Ostatnim etapem naszej wędrówki było zwiedzenie kościoła św. Józefa z okresu międzywojennego. Na zasłużony odpoczynek udaliśmy się na spacer alejkami Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Podziwiając piękno przyrody omawialiśmy wrażenia minionego dnia.