Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji - staż zagraniczny

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II uczestniczyli  projekcie „Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji” w ramach programu unijnego Erasmus + współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W trakcie projektu uczniowie nabyli doświadczenie w organizowaniu swoich stanowisk pracy oraz współpracy w zespołach międzynarodowych. Ważnym aspektem projektu było doskonalenie języka obcego, poznanie kultury i tradycji regionu oraz kraju.

Grupa projektowa licząca 12 osób wraz z opiekunem przebywała w miejscowości Schkeuditz, gdzie mieści się siedziba partnera projektu firmy Vitalis GmbH.

Staż w niemieckich zakładach pracy odbywał się w terminie 5.03.2018r. – 23.03.2018r. Wśród miejsc odbywania praktyk znalazły się takie firmy jak: Netto Marken-Discount, REWE, Getrankevertrieb Noack GmbH oraz Polnische Spezialitaten. Uczniowie mieli możliwość poznania nowych trendów, zdobycia doświadczenia zawodowego w nowym środowisku pracy, doskonalenie umiejętności oraz przygotowania się do pracy rynku europejskim.  

Każdego dnia, uczestnicy projektu pełni energii, podejmowali nowe wyzwania. Oprócz pracy młodzież ma także okazję poznać kulturę i zwyczaje obowiązujące w kraju goszczącym. Uczestnicy projektu zwiedzili Lipsk, Halle, Berlin oraz Drezno. Na zakończenie stażu każdy z uczestników otrzymał indywidualny certyfikat potwierdzający odbycie praktyki oraz referencje od swoich pracodawców.

Udział w projekcie był dla młodzieży doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami z innych rejonów kraju. Uczestnicy projektu stali się samodzielni, bardziej otwarci i zyskali pewność siebie.