Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

"Wybieram wybory"

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia 9 listopada 2017r. przystąpili do I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym – „Wybieram wybory” organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych , w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowania idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w prawie wyborczym. Konkurs miał formę testu składającego się z 25 pytań zamkniętych, na które młodzież udzielała opdpowiedzi.