Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Zjazd Rodziny Szkół im. Św. Jana Pawła II

„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb” - ta myśl świętego Jana Pawła II wydaje się być szczególnie bliska Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich, który zorganizował 18 stycznia Zjazd Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Katowickiej.

Tego dnia, w przyprószone śniegiem czwartkowe przedpołudnie, w Parafii Św. Michała Archanioła w Michałkowicach stanęły obok siebie poczty sztandarowe 24 zaprzyjaźnionych szkół. W mszy św. uczestniczyli, wraz z opiekunem duchowym ks. prałatem Jerzym Lisczykiem, proboszczowie i księża z parafii, z których wywodzą się szkoły, w tym ks. Eugeniusz Kurpas w roli gospodarza miejsca, ks. Krystian Bujak, dziekan dekanatu siemianowickiego, dyrektorzy, nauczyciele, katecheci, uczniowie oraz zaproszeni goście, wśród których był obecny m.in. Łukasz Norek, zastępca komendata Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W Eucharystii swoje słowa do młodych skierował biskup Adam Wodarczyk, który przewodniczył liturgii. W homilii nawoływał do przyjaźni i szacunku ponad podziałami, odwołując się do licznych przykładów z biografii św. Jana Pawła II. Mówił o Nim „Wielki” i wskazywał na istotę tej wielkości.

Po mszy św., orszak uczestników przemaszerował, przy dźwiękach orkiestry górniczej, do budynku Branżowej Szkoły I stopnia im. Św. Jana Pawła II, przy ZSOiZ, gdzie zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć – przygotowane specjalnie na tę okazję widowisko słowno-muzyczne - w wykonaniu uczniów placówki. W refleksyjno-wspomnieniowy charakter wpleciono najpiękniejsze polskie kolędy, których obecność podkreślała podniosły charakter tego dnia.

Wszyscy wskazywali na miłość Papieża do młodzieży i rolę jaką młodzi odegrali w Jego pontyfikacie. Ciepłe słowa, serdeczne życzenia i życzliwe gesty budowały atmosferę rodzinnego spotkania.

W uroczystościach uczestniczyli prezydent Rafał Piech, Anna Zasada-Chorab, II zastępca prezydenta, Adam Cebula przewodniczący Rady Miasta liczni przedstawiciele samorządu lokalnego wśród których nie zabrakło również Danuty Sobczyk, pełnomocnika ds. Rodziny, Małgorzaty Pichen, naczelnika Wydziału Kultury i Sportu oraz Anny Sobieraj, naczelnika Wydziału Edukacji.

Z rodziną nie tylko dobrze wychodzi się na zdjęciach – z rodziną jest raźniej i śmielej, zwłaszcza, gdy za Patrona ma się Świętego, Jana Pawła II.

Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent miasta Siemianowice Śląskie.