Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Uwaga na "Dzikie lodowiska"

NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TZW. "DZIKICH LODOWISK"
Na łyżwy najlepiej wybrać się na najbliższe lodowisko, o które dba klub sportowy, szkoła lub inny uprawniony do prowadzenia tego typu działalności podmiot. Mamy wówczas gwarancję, że o lód zawsze ktoś dba i że podczas jazdy jesteśmy w zupełności bezpieczni. Dzikie lodowisko stanowi zagrożenie dla nas oraz wszystkich osób, które w tym samym momencie znajdują się na lodzie!